Energi

Solceller

Vi har i efteråret 2013 opsat et 400 kw solcelleanlæg på sydsiden af gården. Derved vil vi i fremtiden være selvforsynende med strøm. Anlægget fylder 1½ ha og er leveret af firmaet A-byg, herunder bl.a. Solia.

Verden har brug for mere grøn energi og vi vil gerne bidrage. Vi er derfor ved at undersøge mulighederne for at lave yderligere et anlæg. Planforslag herunder

Vindmøller

Vi har søgt kommunen om at få lov til at sætte 3 nye 3 mW møller op som erstatning

for de eksisterende møller der snart har udtjent deres tid. Det har vi desværre ikke fået lov til til vores store forundring. Der findes næppe en bedre placering til vindmøller på sjælland, men alligevel er det p.t. ikke muligt. Staten har ellers planer om at opføre kystnære møller vest for nekselø ikke længere væk end vores projekt, så argumentet med at det vil skæmme kysten holder ikke. Desuden vil de nye møller pga tekniske fremskidt ikke larme mere end de eksisterende. Hvor finder man ellers en placering til møller hvor der er næsten 1 km til nærmeste nabo på sjælland.